ผงวุ้นตรานางเงือกแต่ละรุ่นแตกต่างกันอย่างไร?

info2.jpg
chaniya sutichavengkul